Autorský pořad Michala Šebka a Kamily Hrnčířové, ve kterém je ve 21 dílech představena činnost policie, hasičů, záchranné služby a dalších složek Plzeňského kraje, a zvláště pak klatovského regionu. Vysílaný v letech 2013 - 2015 poslední týden v měsíci od středy do neděle mezi 5:00 a 24:00 vždy po Zprávách z regionu.