Smlouva o spolupráci

Pořádáte více kulturních nebo sportovních akcí do roka?

Zkuste využít dlouhodobější spolupráci. Nabízíme vám kompletní mediální servis.

Připravované akce zveřejníme v pozvánkách ve vysílání.

Natočíme a vyrobíme reportáže z vašich akcí.

Televizní reportáže z vašich akcí máte plně k dispozici pro svoji další propagaci. Můžete je umístit na své webové stránky, Facebook,...

Vznikne vám postupně bohatý videoarchiv.

 

Cena měsíčně dle počtu reportáží a dalších služeb:

Pro malé obce a spolky cena za mediální servis již od 500,-Kč.

Pro střední obce a kluby cena okolo 2.900,-Kč.

Pro města cena za kompletní mediální servis od 10.000 Kč.

Přesná cena se domlouvá individuálně dle potřeb objednatele.

 

Veškerý natočený záznam je právně ošetřen (úřad na ochranu osobních údajů - GDPR, autorské svazy - OSA,...).

 

Zde jsou některá města, obce a organizace se kterými již spolupracujeme: