Reklama

Pro krátkodobou propagaci v televizi

Četnost vysílání: 20 x za den

Zařazení do programu: V reklamním bloku před „Zprávami z regionu".

Délka spotu: 30 vteřin.

Cena: 1.000,- Kč/den

 

Cena neobsahuje výrobu spotu.